Zdalne nauczanie

Przedmioty:

 

 

Lekcje prowadzone przez nauczycieli szkoły z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość  przeznaczone są wyłącznie dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Lekcje z udziałem rodziców to lekcje otwarte. Tego typu lekcje są zapowiadane i organizowane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i udział w lekcji rodziców możliwy jest wyłącznie za jego zgodą . 

W związku z ochroną danych osobowych rodzic może uzyskiwać informacje i wypowiadać się tylko i wyłącznie na temat swojego dziecka.  

Rodzic nie ma prawa do uzyskiwania informacji na temat innych uczniów, oceniania i komentowania ich osiągnięć edukacyjnych, ponieważ narusza przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

 

Do oceny uczniów uprawniona jest jedynie szkoła i jej pracownicy czyli nauczyciele, na podstawie posiadanych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia.

 

Inspektor – Audytor RODO w SM I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – Agnieszka Sutor

Dyrektor SM I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – Bogusław Ciapa

 

 

 

 

  

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci oraz o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci

         W związku z działaniami rządu, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zajęcia w szkołach zostały zawieszone. W tym czasie szkoła będzie prowadzić lekcje korzystając z technik kształcenia na odległość. Ważne jest, aby zadbać o higienę naszych dzieci i ich bezpieczeństwo w sieci. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie powinni korzystać z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeśli będzie potrzeba logowania się na jakąś platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela. Prosimy Was o nadzorowanie pracy dziecka w Internecie.

 

Drogi Rodzicu                                                         

• ustal z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych; uzgodnij maksymalny dzienny czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z mediów elektronicznych, czas jednorazowej sesji i porę dnia na to przeznaczoną

• ustal z dzieckiem, z jakich serwisów może korzystać, dbaj, aby dziecko korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku

• wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej, pamiętaj jednak, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny korzystać z sieci pod okiem rodziców. Na domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy

• zwróć uwagę, na jakie strony zagląda dziecko, odrabiając prace domowe oraz w jaki sposób je wykorzystuje, przypomnij dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy, ale nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe

• uczul dziecko, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania, haseł, nie udostępniało swoich zdjęć oraz zdjęć innych osób

• przestrzeż swoje dziecko, iż osoby w Internecie nie zawsze mogą być tymi, za które się podają

• uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili

• uczul także, aby nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł, itp

• sprawdzaj, czy strona, na którą się loguje Twoje dziecko ma zabezpieczenie SSL

• przypomnij dziecku, aby uważnie pobierało pliki z sieci

• ustal, iż samodzielnie, bez Twojej zgody, dziecko nie może robić zakupów w Internecie.

Pamiętajmy! nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, dlatego ważne jest zadbanie o dobrze zorganizowane stanowisko komputerowe dziecka. Zadbajmy też o jego ruch i aktywne spędzanie czasu.

 

informacje dla rodziców

 

Informacje dla rodziców o tym, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci:

-  stworzyć techniczne możliwości do zdalnej edukacji;

- zorganizować miejsce pracy dla ucznia do zdalnego nauczania;

- zachęcać dzieci do pracy;

- korzystać z rekomendowanych przez MEN stron edukacyjnych,  e- platform, programów telewizyjnych (TVP ABC, TVP Kultura, TVP Historia) oraz audycji Polskiego Radia;

- pamiętać i zachęcać dziecko do przerw pomiędzy wykonywanymi zadaniami;

- niwelować zbędne bodźce, mogące zakłócać przebieg nauczania w domowych warunkach;

- zwracać uwagę na porządek w miejscu pracy dziecka;

- pamiętać o wietrzeniu miejsca pracy dziecka;

- rozmawiać z dziećmi o korzyściach płynących z wykonanego zadania;

- czuwać nad tym, z jakich zasobów internetowych korzystają dzieci (strony   

  rekomendowane).

 

 
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI: