Zdalne nauczanie

Przedmioty:

Elwira Dąbrowska – Kształcenie słuchu i rytmika kl. I C6 (https://join.skype.com/KOdvdes4UuuI)

Elwira Dąbrowska – Kształcenie słuchu i rytmika kl. II C6 (https://join.skype.com/oy6i3l8DcoaF)

Elwira Dąbrowska – Kształcenie słuchu i rytmika kl. III C6 (https://join.skype.com/pcZbghVYNG1S)

 

Damian Błoński – Kształcenie słuchu i audycje kl. IV C6 (https://join.skype.com/HEpzGiFRmjqe)

Damian Błoński – Kształcenie słuchu i audycje kl. V C6 (https://join.skype.com/Gtv8nJYHpc5j)

Damian Błoński – Kształcenie słuchu i audycje kl. VI C6 (https://join.skype.com/LFCxtSxyLCrh)

Damian Błoński – Kształcenie słuchu kl. IC 4 (https://join.skype.com/N3oFtrfyWYek)

Damian Błoński – Kształcenie słuchu i audycje kl. II C4 (https://join.skype.com/zbElWMrCPOcV)

Damian Błoński – Kształcenie słuchu i audycje kl. III C4 (https://join.skype.com/L7DgCsgG93Jg)

Damian Błoński – Kształcenie słuchu i audycje kl. IV C4 (https://join.skype.com/CpHFrI3Q8HAJ)

 

                   Grupa młodsza - wtorek:

Bogusław Ciapa – chór kl. IV C6 godz. 16.10 – 16.55 (https://join.skype.com/IS2RgyCr4RMX)

Bogusław Ciapa – chór kl. II C4 godz. 17.00 – 17.45 (https://join.skype.com/IDqbbnqBurhn)

                   Grupa starsza - czwartek:

Bogusław Ciapa – chór I głos godz. 16.10 – 16.55 (https://join.skype.com/HwZxceMrVGpW)

Bogusław Ciapa – chór II głos godz. 17.00 – 17.45 (https://join.skype.com/H24RNLHrWqyT)

Bogusław Ciapa – chór III głos godz. 17.50 – 18.35 (https://join.skype.com/KxpSOs6H6Iqu)

Uczniowie którzy nie zazliczyli materiału lub chcą poprawić ocenę z chóru mogą to zrobić po uzgodnieniu terminu poprzez kontakt z sekretariatem szkoły.

Zajęcia indywidualne:

Arkusz Maria – fortepian - (https://join.skype.com/AjBN8OVgdxi9)

Daria Iwańska – fortepian - (https://join.skype.com/JLJHkLQpEabo)

Larisa Osowska – fortepian - (https://join.skype.com/GZqrFcH6DOLP)

Oleksiy Vorobets – fortepian i akompaniament - (https://us02web.zoom.us/j/4112430516?pwd=dytNRlBKVjJoMjhmWG0waHBPeG0yZz09)

Aleksandra Sadowska - fortepian i akompaniament - (https://join.skype.com/invite/gST9HiBMbjqb

Piotr Zagórski – fortepian - (https://join.skype.com/invite/jj7SwQNn5RqB)

Żaneta Ostrowska – fortepian - (https://join.skype.com/NZiI2BrkWBv0)

 

Joanna Tabaczek – Socha - flet - (https://join.skype.com/GKCWGq0rJQMx)

Arkadiusz Baran – saksofon - (https://join.skype.com/IRkoaRbUpPgl)

Sara Ślemp – klarnet - https://join.skype.com/invite/buGd3w6D4cIQ)

Łukasz Mruczek – trąbka - (https://join.skype.com/IJM3M01Z7Fkq)

Paweł Iwan – akordeon - (https://join.skype.com/Kd2EpxsQlxZP)

 

Błażej Kociuban – skrzypce - (https://join.skype.com/BYBhkDFoiZLC)

Elżbieta Stawarska – skrzypce - (https://join.skype.com/IsS8fz1RtdAB)

Elżbieta Jopek – wiolonczela - (https://join.skype.com/D0dNCprqxc4B)

Julia Rzazonka – wiolonczela - (https://join.skype.com/GADhc0WwrSOn)

 

Justyna Dawidowicz – gitara - (join.skype.com/HCdf3xpC6cKC )

Karol Mach – gitara - (https://join.skype.com/MvloQIq8zD34 )

Maciej Krupski – gitara - (https://join.skype.com/CzPHkPcI9pNa)

 


 


 

Lekcje prowadzone przez nauczycieli szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  przeznaczone są wyłącznie dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Lekcje z udziałem rodziców to lekcje otwarte. Tego typu lekcje są zapowiadane i organizowane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i udział w lekcji rodziców możliwy jest wyłącznie za jego zgodą . 

W związku z ochroną danych osobowych rodzic może uzyskiwać informacje i wypowiadać się tylko i wyłącznie na temat swojego dziecka.  

Rodzic nie ma prawa do uzyskiwania informacji na temat innych uczniów, oceniania i komentowania ich osiągnięć edukacyjnych, ponieważ narusza przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

 

Do oceny uczniów uprawniona jest jedynie szkoła i jej pracownicy czyli nauczyciele, na podstawie posiadanych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia.

 

Inspektor – Audytor RODO w SM I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – Agnieszka Sutor

Dyrektor SM I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – Bogusław Ciapa

 

 

 

 

  

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci oraz o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci

         W związku z działaniami rządu, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zajęcia w szkołach zostały zawieszone. W tym czasie szkoła będzie prowadzić lekcje korzystając z technik kształcenia na odległość. Ważne jest, aby zadbać o higienę naszych dzieci i ich bezpieczeństwo w sieci. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie powinni korzystać z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeśli będzie potrzeba logowania się na jakąś platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela. Prosimy Was o nadzorowanie pracy dziecka w Internecie.

 

Drogi Rodzicu                                                         

• ustal z dzieckiem zasady korzystania z mediów elektronicznych; uzgodnij maksymalny dzienny czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystanie z mediów elektronicznych, czas jednorazowej sesji i porę dnia na to przeznaczoną

• ustal z dzieckiem, z jakich serwisów może korzystać, dbaj, aby dziecko korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku

• wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej, pamiętaj jednak, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny korzystać z sieci pod okiem rodziców. Na domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy

• zwróć uwagę, na jakie strony zagląda dziecko, odrabiając prace domowe oraz w jaki sposób je wykorzystuje, przypomnij dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy, ale nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe

• uczul dziecko, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania, haseł, nie udostępniało swoich zdjęć oraz zdjęć innych osób

• przestrzeż swoje dziecko, iż osoby w Internecie nie zawsze mogą być tymi, za które się podają

• uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili

• uczul także, aby nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł, itp

• sprawdzaj, czy strona, na którą się loguje Twoje dziecko ma zabezpieczenie SSL

• przypomnij dziecku, aby uważnie pobierało pliki z sieci

• ustal, iż samodzielnie, bez Twojej zgody, dziecko nie może robić zakupów w Internecie.

Pamiętajmy! nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, dlatego ważne jest zadbanie o dobrze zorganizowane stanowisko komputerowe dziecka. Zadbajmy też o jego ruch i aktywne spędzanie czasu.

 

informacje dla rodziców

 

Informacje dla rodziców o tym, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci:

-  stworzyć techniczne możliwości do zdalnej edukacji;

- zorganizować miejsce pracy dla ucznia do zdalnego nauczania;

- zachęcać dzieci do pracy;

- korzystać z rekomendowanych przez MEN stron edukacyjnych,  e- platform, programów telewizyjnych (TVP ABC, TVP Kultura, TVP Historia) oraz audycji Polskiego Radia;

- pamiętać i zachęcać dziecko do przerw pomiędzy wykonywanymi zadaniami;

- niwelować zbędne bodźce, mogące zakłócać przebieg nauczania w domowych warunkach;

- zwracać uwagę na porządek w miejscu pracy dziecka;

- pamiętać o wietrzeniu miejsca pracy dziecka;

- rozmawiać z dziećmi o korzyściach płynących z wykonanego zadania;

- czuwać nad tym, z jakich zasobów internetowych korzystają dzieci (strony   

  rekomendowane).

 

 
 

Paulina Pacholska
10.06.2024

Daria Iwańska
10.06-14.06.2024

Maria Arkusz
10.06-14.06.2024

Sara Ślemp
04.06-13.06.2024

Bogusław Zięba
03.06-07.06.2024

Aleksander Olszewski
14.05.2024

Dagmara Książek-Lisicka
10.05-10.05.2024
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej
wyznaczyła Inspektora
Ochrony Danych, email: iod@sutor.com.pl