Plan zajęć

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

13 październik 2023 r. (piątek)

2,3 listopad 2023 r. (czwartek i piątek)

13 listopad 2023 r. (poniedziałek)

23,24, kwiecień (wtorek, środa)

2 maja 2024 r. (czwartek)

31 maja 2024 r. (piątek)

 

 

Plan pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

w  roku szkolnym 2023/2024

I półrocze

 

 

Termin

                               Zadanie

   Odpowiedzialni/ny

Miejsce

Godz.

28 sierpnia

2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji nowego roku szkolnego

Dyrektor szkoły

10.00

4 września

2023 r.

Uroczystość rozpoczęcia nowego

roku szkolnego

Dyrektor szkoły

Sala widowiskowa

17.00

 

5 września

2023 r.

Spotkanie organizacyjne n-la teorii

z rodzicami uczniów klas IV-VI c6 i I-IVC4

Nauczyciele teorii

 

16.00

Wrzesień

2023 r.

Do ustalenia

Zebrania działających sekcji:

S. Fortepianu                 

S. Instr. smyczkowych  

S. Gitary                        

S. Instr. Dętych grupa A/B

S. P. teoretycznych i chóru

 

Koordynatorzy sekcji

 

 

Do ustalenia

 

Do 15 września 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć

(wpis w dzienniku elektronicznym)

 

Wszyscy nauczyciele

-

15 września 2023 r.

Pierwsze zebranie z ogółem rodziców

 Radą Rodziców

Dyrektor

Rada Rodziców

18.30

Wrzesień 2023 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego

Nauczyciel

opiekun SU

 

Do ustalenia

Do 22 września 2023 r.

Zapoznanie uczniów i rodziców wymaganiami edukacyjnymi

Wpis w dzienniku elektronicznym informujący o zapoznaniu uczniów i rodziców z wymaganiami.

Wszyscy nauczyciele

Potwierdzenia zapoznania

n-l posiada w własnej dokumentacji

 

15 września 2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

9.30

Październik

13.10.2023 r.

(piątek)

Ślubowanie klas I i pasowanie na ucznia

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dyd.–wych

E. Dąbrowska

D. Błoński

 

16.00 

Październik

14.10.2023 r.

( sobota)

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny

 

 

Październik 2023 r.

 

Audycja muzyczna prezentująca instrumenty

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek

Sekcja

i. smyczkowych+Fort

 

Do ustalenia

Listopad

13.11.2023 r.

( poniedziałek)

Koncert z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dyd.–wych.

Sala widowiskowa

CKSiT

 

Sekcja I. dętych

 

17.00

Listopad

14.11.2023 r.

Koncert edukacyjny – Dźwięki słyszę, dźwięki maluję.

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek

Sekcja instrumentów smyczkowych

 

9.30

Listopad

30.11.2023 r.

Wprowadzenie do muzyki współczesnej

Program autorski – Janusz Kohut

Sala widowiskowa

16.00

 

 

21.11.2023 r.(wtorek)

20.11.2023 r.(poniedziałek)

22.11.2023 r.(środa)

23.11.2023 r.(czwartek)

24.11.2023 r.(piątek)

01.2024 r. (poniedziałek)

 

Audycja sekcji i. dętych /A

Audycja sekcji i. dętych /B

Audycja sekcji fortepianu

Audycja sekcji gitary 

Audycja sekcji instr. smyczkowych

Audycja - fortepian dodatkowy

Po audycjach wywiadówka z rodzicami

 

 

Koordynatorzy sekcji

 

Sala widowiskowa

lub sala kameralna

 

 

Do ustalenia

przez koordynatorów

sekcji

 

23 grudnia 2023 r.

31 grudnia 2023 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

X

 

X

 

Styczeń

2.01.2024 r.

 

Koncert Muzyki Kameralnej

Dyrektor

Dagmara Ksiażek-Lisicka

Sala widowiskowa

 

 

Styczeń

2.01.2024 r.

 

Warsztaty wiolonczelowe

Dagmara Ksiażek-Lisicka

Sala baletowa

12.00 – 15.00

 

19.01.2024 r.

24.01.2024 r.

25.01.2024 r.

29.01.2024 r.

29.01.2024 r.

30.01.2024 r.

 

 

Śródroczne przesłuchanie – s. i. smycz. 

Śródroczne przesłuchanie – s. fortepianu

Śródroczne przesłuchanie -   s. gitary 

Śródroczne przesłuchanie – s. i. dętych/B

Śródroczne przesłuchanie – fortepian dodat.

Śródroczne przesłuchanie – s. i. dętych/A

 

 

 

Koordynatorzy

sekcji

 

Sala nr 39

 

 

Do ustalenia

przez koordynatorów

sekcji

 

 

 

 

 

17.01.2024 r.

(środa)

 

Konkurs kolęd

 

Maria Arkusz

Sekcja fortepianu

 

 

 

28 stycznia

2024 r.( Niedziela )

 

Koncert kolęd

Klasztor

OO. Bernardynów

Sekcja gitary

 

16.00

 

Luty 2024 r.

 

Audycja muzyczna prezentująca

Instrumenty dęte

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek

Sekcja I. dętych A/B

 

Styczeń

5.01.2024 r.

Ustalenie ocen śródrocznych:

Informacja o ocenach przewidywanych i zagrożeniach

Nauczyciele

wszystkich przed.

 

Styczeń

23.01.2024 r.

Ustalenie ocen śródrocznych:

Informacja o ocenach przewidywanych ocenach śródrocznych

Nauczyciele

wszystkich przed.

 

Luty

(środa) 7.02. 2024 r.

 

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

Dyrektor szkoły

 

10.00

Luty

7.02. 2024 r.

 

Zabawa karnawałowa

 

Samorząd szk.

Rada Rodziców

 

17.00

Luty

12.02.24 r.

do 25.02.24 r.

 

Ferie zimowe

X

 

 

 

Inne wydarzenia będą na bieżąco aktualizować plan pracy szkoły.

 

 
 

Paulina Pacholska
10.06.2024

Daria Iwańska
10.06-14.06.2024

Maria Arkusz
10.06-14.06.2024

Sara Ślemp
04.06-13.06.2024

Bogusław Zięba
03.06-07.06.2024

Aleksander Olszewski
14.05.2024

Dagmara Książek-Lisicka
10.05-10.05.2024
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej
wyznaczyła Inspektora
Ochrony Danych, email: iod@sutor.com.pl