Kronika

24
Lut
2023
Lekcje pokazowe z kształcenia słuchu i podstaw rytmiki

W dniu 24 lutego 2023 r. nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy oraz konsultant CEA
Pani Lidia Florek-Stokłosa przeprowadziła w naszej szkole lekcje pokazowe z rytmiki i kształcenia słuchu
w klasach 1c6, 2c6 i 3c6. 

Pani Lidia Florek-Stokłosa również od 2007 roku sprawuje opiekę pedagogiczną nad praktykami studentów
Akademii Muzycznej w Krakowie a od 2011 roku jest nauczycielem akademickim- starszym wykładowcą
na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów metodycznych: 
Metodyka kształcenia słuchu, Metodyka audycji muzycznych, Metodyka rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Podczas lekcji uczniowie z szczególnym zaangażowaniem poznawali nowe ćwiczenia które w przyszłości
na pewno będą mogli wykorzystać podczas kształcenia w szkole muzycznej.