Kronika

09
Wrz
2022
Zebranie

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej na podstawie 

§9 ust 1 Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

zwołuje pierwsze zebranie Rodziców i Rady Rodziców w piątek

 9 września 2022 r. o godzinie 19.00 w sali nr 39.

 

Serdecznie wszystkich zapraszam prosząc o podjęcie wyzwania włączenia się w życie szkoły.


01
Wrz
2022
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

W czwartek 1 września 2022 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej CKSiT odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Tradycyjnie, w tym szczególnym dniu głos zabrał Pan Dyrektor Bogusław Ciapa. Gorące słowa powitania skierował w stronę uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Dalsza część wystąpienia skierowana była szczególnie do rodziców i uczniów klas pierwszych którego tematem była
„ Organizacji pracy szkoły oraz udział i wsparcie rodziców w edukacji muzycznej ucznia”.
Na koniec Pan Dyrektor życzył Nauczycielom oraz Uczniom pomyślnego roku, zrealizowania planów i marzeń,
a Rodzicom dobrej, owocnej współpracy ze szkołą uwieńczonej sukcesami dzieci.


01
Wrz
2022
Drodzy uczniowie i Szanowni rodzice!

Drodzy uczniowie i Szanowni rodzice! 

 

Rozpoczynamy uroczyście rok szkolny 2022/2023 w czwartek 1 września o godz. 17.00 na sali widowiskowej

CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wykaz uczniów przyjętych do klas pierwszych z przydzielonymi nauczycielami jest zamieszczony na tablicy informacyjnej szkoły.

Informacje związane z uczniami można uzyskać również telefonicznie w sekretariacie szkoły po weryfikacji numeru pesel ucznia którego dotyczy sprawa.   

Bezpośrednio po uroczystości rozpoczęcia o godz. 17.45 również na sali widowiskowej odbędzie się krótkie spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I.

Na temat zebrań organizacyjnych z nauczycielami będziemy informować na bieżąco.