Kronika

14
Gru
2020
Plan pracy w bieżącym roku szkolnym

Drodzy uczniowie i rodzice!

  • Poniżej podajemy kilka ważnych informacji dot. organizacji pracy szkoły w bieżącym semestrze:
  1. Do 03.01.2021 r. prowadzone będzie nauczanie zdalne.
  2. Od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r. trwać będzie zimowa przerwa świąteczna, natomiast w terminie 02.01.2020 r. – 17.01.2021 r. ferie świąteczne.
  3. 18.01.2021 r. wracamy do szkoły.
  • Śródroczne przesłuchania egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

28.01.2021 r. – przesłuchania sekcji gitary, godzina 14:00

29.01.2021 r. – przesłuchania sekcji smyczkowej, godzina 14:00

01.02.2021 r. – przesłuchania fortepianu dodatkowego w formie audycji, godzina 16:00

02.02.2021 r. – przesłuchania sekcji instrumentów dętych, godzina 14:00

05.02.2021 r. – przesłuchania sekcji fortepianu, , godzina 14:00

Miejsce i szczegółowa forma przesłuchań podana zostanie tuż po feriach

  • Klasyfikacja śródroczna uczniów odbędzie się 08.02.2020 r.
  • W związku sytuacją epidemiczną i zmianą terminu ferii zimowych Koncert Kolęd zaplanowany jest w Bazylice O. O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 31 stycznia 2021 r. o godz. 16.00. W przypadku utrzymania się aktualnie obowiązujących obostrzeń i przepisów uniemożliwiających zorganizowanie koncertu w bazylice,  koncert opublikowany zostanie na stronie internetowej i facebooku w formie wykonanych nagrań.  Do koncertu zostanie zakwalifikowany  jedynie bezbłędnie wykonany materiał. Szczegółowe informacje przekażą nauczyciele instrumentu głównego.  


10
Gru
2020
Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Bogdał

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Jakub Bednarz

 

Członkowie SU odpowiedzialni za gazetkę szkolną: Magdalena Małecka, Julia Maciaś, Jagoda Godawa, Weronika Malina, Nadia Maczyta

Członkowie SU odpowiedzialni za pomoc techniczną przy organizacji koncertów i innych wydarzeń: Wiktoria Kurowska, Martyna Kurowska, Jan Łuszczkiewicz, Magdalena Żmuda, Natalia Kucharska, Karol Czermak


10
Gru
2020
Audycja klasy gitary Pana Karola Macha


10
Gru
2020
Dyplom dla Aleksandry Guzdek

 

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy Aleksandrze Guzdek z klasy gitary Pani Justyny Dawidowicz zajęcia 1 miejsca w gminnym etapie XX Festiwalu Artystycznego "Talenty 2020"

 


08
Gru
2020
Audycja klasy gitary Pani Martyny Ciesielskiej-Holovenko


08
Gru
2020
Audycja klasy gitary p. Justyny Dawidowicz