Kontakt

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 14
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel.: (33) 877 07 60

e-mail:  smkalwaria@interia.pl

 

Sekretariat Szkoły Muzycznej:

 

 

 Sekretariat  nieczynny z powodu urlopu od 26 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym sekretariat Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej,

będzie czynny od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku w godzinach 9:00-15:00

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek

13:00 - 19:00

 

Dyrektor przyjmuje strony:

Wtorek: 15:00 – 16:00

Czwartek: 19:00 - 20:00

 ____________________________

KOMUNIKAT!!!

                           

Obsługa petentów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty

z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro.ads2@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI: