Historia

NAPISALI O NAS…

portal www.wadowice24.pl

120 DZIECI CHCIAŁO UCZYĆ SIĘ MUZYKI

To niesamowite. Mało kto dawał szansę, że ten projekt się powiedzie. Mówiono, po co komu taka szkoła. Tymczasem 120 dzieci chce uczyć się muzyki. W powiecie wadowickim powstała pierwsza samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

W nowym roku szkolnym w Kalwarii Zebrzydowska rozpoczyna działalność Szkoła Muzyczna I stopnia. To pierwsza tego typu placówka w powiecie wadowickim powołana i prowadzona przez samorząd. Szkoła będzie na razie korzystać z gościny Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Mickiewicza. Zajęcia prowadzone będę popołudniami, nie powinny kolidować z działalnością tutejszej szkoły podstawowej. Uczęszczanie jednocześnie do szkoły podstawowej czy gimnazjum oraz muzycznej jest dla uczniów dużym wysiłkiem, a dla ich rodziców także zadaniem organizacyjnym. Nauka jest bezpłatna i daje możliwość rozwijania talentów oraz realizacji marzeń. Od połowy sierpnia uczniowie – kandydaci składali do gminy wnioski o przyjęcie do placówki, gdzie będą mogli uczyć się gry w klasie: fortepianu, skrzypiec, fletu, trąbki, wiolonczeli, gitary i akordeonu. Jest duże zainteresowanie taką formą edukacji. Do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 120 podań. Okazuje się, że najpopularniejszym instrumentem jest gitara, następnie fortepian i skrzypce- mówi Halina Cimer, zastępca burmistrza miasta. Komisja rekrutacyjna w sześcioosobowym składzie doświadczonych muzyków i nauczycieli rekrutowała uczniów w ostatnich dniach sierpnia. W trakcie przesłuchań komisja badała słuch, sprawność manualną, pamięć muzyczną, poczucie tempa i rytmu, poprawność intonacji. Emocje były duże ponieważ chętnych było wielu, a ilość miejsc ograniczona. W poniedziałek (2.09) ogłoszono wyniki rekrutacji. Do szkoły dostało się 48 osób. Jak mówi Halina Cimer, dla dzieci którym tym razem zabrakło miejsc przygotowywana będzie oferta alternatywna. Dzieci będą mogły skorzystać z oferty zajęć muzycznych zaproponowanych przez dyrekcję szkoły. Jednocześnie gmina powołując nową placówkę zorganizowała konkurs na jej dyrektora. Wygrał go nauczyciel muzyki Zbigniew Czarniak, któremu burmistrz Zbigniew Stradomski powierzył pełnienie obowiązków dyrektor. Nowego dyrektora czeka wiele zadań. Błyskawicznie musi wybrać najlepszych nauczycieli – będzie to razem ok. od 7 do 8 etatów, zakupić niezbędne instrumenty i wyposażenie szkoły, a także opracować arkusz organizacji pracy szkoły i zaplanować budżet na rok 2014. Rodziców i uczniów najbardziej będzie interesował plan nauczania. W klasie pierwszej (cykl edukacyjny 1-6) oraz drugiej (cykl edukacyjny 1-4) uczeń może mieć tygodniowo ok. 5-ciu godzin.

 Z HISTORII SZKOŁY

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej to powołana w 2013r. i prowadzona przez samorząd szkoła artystyczna, pierwsza na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Pierwsze działania zmierzające do jej powstania miały miejsce już w 2011 i 2012 roku.

"Pomysł utworzenia tej szkoły zrodził się z potrzeb występujących w środowisku mieszkańców naszej gminy. Jest ich wiele, ale wymienię tylko te najbardziej widoczne, jak obecność na terenie miasta artystów zasłużonych dla rozwoju polskiej kultury, a w szczególności znanych w środowiskach europejskich i światowych muzyków. Organizacja od XVII lat festiwali muzycznych, działalność czterech orkiestr dętych, duża ilość utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży odnoszących sukcesy w różnego rodzaju konkursach i uczestniczących w życiu kulturalnym gminy. Chęć stworzenia dobrych warunków dla edukacji muzycznej, rozwijania pasji, zainteresowań i talentów, a także szeroko rozumiana promocja miasta i gminy".

(fragment przemówienia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniewa Stradomskiego z Uroczystości otwarcia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej dn. 20.XI.2013r.)

11 lipca 2013r. na mocy Uchwały Nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej utworzono naszą szkołę i nadano jej statut.

 NAPISALI O NAS…

Gazeta - Kronika Krakowska

SAMORZĄD OTWORZYŁ SZKOŁĘ MUZYCZNĄ

 portal www.powiatlive.pl – Wadowice

TU BĘDĄ KSZTAŁCIĆ SIĘ ARTYŚCI

Dzieci z terenu gminy Kalwarii Zebrzydowskiej uroczyście rozpoczęły naukę w nowej placówce jaką jest Szkoła Muzyczna I stopnia. Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, uroczyście rozpoczęła swoją działalność. W piątek 20 września odbyło się święto upamiętniające ten historyczny moment. Oprócz przemówień i licznych podziękowań za pomoc w utworzeniu tej placówki, odbyło się ślubowanie uczniów nowo powstałej szkoły i pierwszy w historii szkoły koncert, który po mistrzowsku wykonali jej nauczyciele. Pomysł utworzenia tej szkoły zrodził się z potrzeb mieszkańców kalwaryjskiej gminy, gdzie często organizowane są liczne festiwale muzyczne, gdzie swoją działalność prezentują cztery orkiestry dęte, a przede wszystkim z uwagi na ogromną ilość utalentowanej muzycznie dzieci i młodzieży, która wykazuje ogromną chęć dla edukacji w tym kierunku. Wszelkie działania utworzenia szkoły podejmowano w roku 2011 i 2012. Najpierw szukano odpowiedniej bazy dla lokalizacji budynku, potem były wielokrotne rozmowy, spotkania i uzgodnienia warunków z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego, działającego w imieniu Ministra Kultury i Sztuki. Swoją chęć i aprobatę musiała wyrazić również Rada Miejska. Nie było łatwo, ale placówka w końcu powstała i śmiało może kształcić przyszłych wirtuozów. Dyrektorem Szkoły Muzycznej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest mgr Zbigniew Czarniak.

 portal www.beskidzka24.pl

DEBIUTANCI NA SCENIE

Ta placówka istnieje zaledwie od kilku miesięcy, a już jej wychowankowie pokazali co potrafią. Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowała I Koncert Kolęd i Pastorałek.
Na sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w piątkowy wieczór niewiele było wolnych miejsc siedzących. Zaprezentowało się ponad trzydziestu uczniów – solo, w duetach, w większych grupach, także z nauczycielami. Otrzymywali gromki oklaski, także od burmistrza Zbigniewa Stradomskiego i wiceburmistrz Haliny Cimer, którzy byli pomysłodawcami utworzenia placówki. Najmłodsi muzycy mają po sześć lat, najstarsi piętnaście. A podczas występu finałowego przy pianinie usiadł dyrektor szkoły Zbigniew Czarniak, a uczniowie utworzyli chór i pokazali, że nie tylko potrafią grać na instrumentach, ale także pięknie śpiewają.

 

               Gazeta - Kronika Beskidzka

SAMORZĄD OTWORZYŁ SZKOŁĘ MUZYCZNĄ

 NAPISALI O NAS…

portal www.kalwaria-zebrzydowska.pl - strona internetowa Urzędu Miasta

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY MUZYCZNEJ

Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 20 września 2013 r.
To pierwsza, pięknie zapisana karta w kronice tej szkoły.
Zbigniew Czarniak powitał zgromadzonych słowami: "Została mi powierzona zaszczytna funkcja pełnienia obowiązków dyrektora tej szkoły, z której pragnę się jak najlepiej wywiązywać. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar historyczny dla naszego miasta i gminy. Myślę, ze pozostanie w dobrej pamięci naszych gości oraz uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli tej szkoły".
Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski w swym wystąpieniu przedstawił podjęte działania.
"Pomysł utworzenia tej szkoły zrodził się z potrzeb występujących w środowisku mieszkańców naszej gminy. Jest ich wiele, ale wymienię tylko te najbardziej widoczne, jak obecność na terenie miasta artystów zasłużonych dla rozwoju polskiej kultury, a w szczególności znanych w środowiskach europejskich i światowych muzyków. Organizacja od XVII lat festiwali muzycznych, działalność czterech orkiestr dętych, duża ilość utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży odnoszących sukcesy w różnego rodzaju konkursach i uczestniczących w życiu kulturalnym gminy. Chęć stworzenia dobrych warunków dla edukacji muzycznej, rozwijania pasji, zainteresowań i talentów, a także szeroko rozumiana promocja miasta i gminy". Działania skutkujące utworzeniem szkoły podejmowano w roku 2011 i 2012. Było to szukanie właściwej bazy dla lokalizacji szkoły, wielokrotne rozmowy, spotkania i uzgodnienia warunków z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego, działającego w imieniu Ministra Kultury i Sztuki. Bardzo ważne było wyrażenie zgody na utworzenie szkoły przez Radę Miejską. Przypomniał o tym w swym wystąpieniu Wiceprzewodniczący Rady - Piotr Kumor, który odczytał tekst uchwały o powołaniu szkoły. Burmistrz Miasta przekazał kwiaty i złożył podziękowanie osobom, które w tak krótkim czasie bardzo pomogły uruchomić tę placówkę. Słowa wdzięczności skierował do Pana dr Marcina Wolaka, Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej - Pani Haliny Pijanowskiej, Dyrektor Mirosławy Oczkowskiej i pracowników OASS oraz Zastępcy Burmistrza, a także wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie Pani Lidii Skrzyniarz i Pani Jolanty Chliszcz. To ich osobiste zaangażowanie, doradztwo, bezinteresownie poświęcony czas i rozliczne działania, których nie sposób wymienić, pozwoliły uczniom 1 września rozpocząć edukację muzyczną.
Centralnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów nowo powstałej szkoły. Natomiast pierwszy w historii szkoły koncert wykonali jej nauczyciele, prezentując mistrzowskie umiejętności. Życzenia składane na ręce dyrektora dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej zakończyły uroczystość.

 Gazeta - Kronika Beskidzka

Z MUZAMI POD RĘKĘ

https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI: