Dla rodziców

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  

Małgorzta Filek – przew. tel. 696 080 801

Iwona Kurowska – z-ca przew. tel. 608 326 668

Aleksandra Pasternak- skarbnik tel. 510 608 036

Barbara Wątroba – sekretarz tel. 597 708 582

 

 Komisja rewizyjana:

Barbara Drążek - przewodnicząca

Bernadetta Żołnierek - sekretarz

Członkowie komisji:

Kamil Fiołek

Anna Malina

Małgorzta Gębala - Pomietło

 

 

 


 

 

                                Rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 1. Dziękujemy bardzo serdecznie za wpłaty, życzliwość i zainteresowanie.
 2. Prosimy o wpłaty w kwocie 50 zł na rok następny, niezależnie od ilości dzieci w szkole.
 3. Dziękujemy Pani Katarzynie Gaurze współpracy, ponieważ we wrześnirze za pełnienie obowiązków przewodniczącej RadyRodziców,  zachęcamy do współpracy, ponieważ we wrześniu wybierzemy nową Radę Rodziców.
 4. Wszystkie rachunki są do wglądu u skarbnika Rady Pani Aleksandry Pasternak.

 

3.550,00 zł wpłaty od rodziców ( 60% rodziców uiściło opłatę, w roku ubiegłym        

                   92% rodziców)

+930,00 zł zwrot od rodziców za zakup podręczników do kształcenia słuchu

4480,00 zł wpływy

Wydatki:

-164,90 zł upominki dla pierwszoklasistów

-128,96zł poczęstunek dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela

-150,00 zł stroiki świąteczne

-500,00 zł nagranie koncertu z okazji Dnia Matki promującego szkołę

-50,00 zł ofiara na Mszę św. w intencji zmarłego Piotra Pępka

-1303,00 zł prezenty dla abiturientów SM

-95,70 zł papierowe torebki na prezenty dla abiturientów

-50,00 zł kwiaty na koniec roku dla Dyrektora

-369,61 zł słodki upominek dla uczniów wyróżniających się w nauce na koniec roku szkolnego

-138,00 zł opłaty za obsługę i prowadzenie konta bankowego

-930,00 zakup podręczników dla uczniów do kształcenia słuchu

3880,17 zł wydatki

Saldo 4480,00 zł

          -3880,17 zł

         599,83 zł stan końcowy  na 20.08.2021r.

 

 


 

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Katarzyna Gaura – przew. tel. 500726 890

Iwona Kurowska – z-ca przew. tel. 501 148 715

Aleksandra Pasternak- skarbnik tel. 510 608 036

Małgorzata Filek – sekretarz tel. 696 080 801

 

Numer konta Rady Rodziców:13 8119 0001 0012 9046 3000 0010

 


 

Informacje od Rady Rodziców

 

 1. Składka na Radę Rodziców co roku wynosi 50,00 zł od każdego ucznia, niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny.
 2. Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców lub bezpośrednio do członków Rady Rodziców.
 3. W ciągu cztero lub sześcioletniej nauki dziecka w SM zwracamy się do Mamy ucznia z prośbą o upieczenie (lub zakup) 1 ciasta lub ciasteczek.
 4. Bardzo prosimy o potwierdzanie odbioru wiadomości sms od członków Rady Rodziców.
 5. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie Szkoły, ponieważ mogą się tam pojawiać informacje od nas.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły prosimy zgłaszać bezpośrednio do nas.
 7. Serdecznie dziękujemy za wszystkiej wpłaty, życzliwość i okazaną pomoc.

 

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

od 03.09.2019 do 31.08.2020r.

Wpłaty:

5.130,00 zł wpłaty od rodziców (92% rodziców uiściło składkę na Radę           

Rodziców)

800,00 zł nagroda dla Chóru za zajęcie II miejsca w konkursie w Myślenicach

5.930,00 zł wpływy na konto

-561,78 zł wydatki gotówkowe (ołówki dla uczniów klas 1, napoje  i ciastka na

                 Wigilię, lampki i stroiki świąteczne)

5.368,22 zł  wpłaty na konto

Wydatki:

5.403,78 zł wszystkie wydatki w roku szkolnym 2019/2020.

 

Wyszczególnienie wydatków:

113,74 zł prowizje za prowadzenie rachunku, opłaty za przelewy

89,70 zł batoniki dla uczniów klas

434,00 zł ramy plastikowe na portrety kompozytorów na korytarzu obok sali 39

123,58 zł kubki, tacki, talerzyki na szkolną wigilię

1.170,00 zł bilety dla uczniów SM na spektakl „Kwiat paproci”

200,00 zł zgłoszenie Chóru na Festiwal Pieśni Chóralnej do Myślenic

700,00 zł wynajęcie autobusu na w/w Festiwal

125 zł poczęstunek dla prowadzącego w czasie Warsztatów Gitarowych w SM

369,61 zł czekolady dla Chórzystów za zajęcie II miejsca, przekąski i napoje na

               Zabawę Ostatkową w SM

135,16 zł pączki i napoje dla uczniów w czasie Zabawy Ostatkowej

552,00 zł podarunki dla abiturientów SM

311,16 zł banery reklamowe SM

703,50 zł podarunki dla uczniów wyróżnionych w roku szkolnym 2019/2020

150,00 zł wieniec na pogrzeb Pana Rafała Baranowicza

226,00 zł kwiaty dla prowadzącej warsztaty „ Jak pokonać tremę”, torebki

                papierowe na podarunki dla abiturientów

 

Saldo końcowe:

5.368,22 zł wpływy

5.403,78 zł wydatki

-35,56 zł
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI: