Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW
przy Szkole Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Drodzy Rodzice!

 1. Serdecznie dziękujemy za wszystkiej wpłaty, życzliwość i okazaną pomoc w roku ubiegłym.
 2. Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Składka w tym roku wynosi 100,00zł od każdego ucznia,                      niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny.
 3. Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców (nr konta poniżej) lub bezpośrednio do członków Rady Rodziców.
 4. W ciągu cztero- lub sześcioletniej nauki dziecka w SM zwracamy się do Mamy ucznia z prośbą o upieczenie            (lub zakup) 1 ciasta lub ciasteczek.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły prosimy zgłaszać bezpośrednio do nas. Zachęcamy do współpracy.
 6. Życzymy dzieciom powodzenia, a rodzicom wytrwałości.

 

Nr konta 58 2490 0005 0000 4000 2416 0145  Alior Bank

Mozliwość płatności poprzez BLIK. Numer telefonu 508 331 086

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Barbara Drążek tel. 505 079 814

Z-ca przewodniczącego: Łukasz Kowalczyk tel. 795 971 375

Sekretarz: Wioletta Górszczak tel. 605 956 111

Skarbnik: Damian Tomzik tel. 508 331 086

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jakub Paździorko

Sekretarz: Michał Krawczyk

Członkowie komisji:

Małgorzata Gębala-Pomietło

Katarzyna Kalinovska

 

 

 


 

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 1. Dziękujemy bardzo serdecznie za wpłaty, życzliwość i zainteresowanie.
 2. Przypominamy, że składka na każde dziecko wynosiła 100 zł ( niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny w szkole).
 3. Dziękujemy Pani Barbarze Drążek za pełnienie obowiązków przewodniczącej Rady Rodziców, zachęcamy do współpracy, ponieważ we wrześniu wybierzemy nową Radę Rodziców.
 4. Wszystkie rachunki są do wglądu u skarbnika Rady Pani Aleksandry Pasternak.

 

Stan konta na 01.09.2022      11.723,00 zł

Wpływy:

7850, 00 zł wpłaty Rodziców bezpośrednio na konto bankowe

1950,00 zł wpłaty gotówkowe od Rodziców do Skarbnika (KP)

500, 00 zł darowizna

1566,00 zł II i III kwesta w roku jubileuszowym

150,00 zwrot z reklamacji

46,00 zł odsetki od kapitału

 12.062, 00 zł zł wpływy  

 1. 785 , 00 zł razem

Wydatki:

-154,00 zł podnóżek do gry na gitarze i zapasowe klucze

-85,00 zł kwiaty na Koncert Absolwentów

-234,00 zł ołówki i słodycze dla pierwszoklasistów

-1062,00 zł poczęstunek dla nauczycieli i absolwentów w dniu 14.10

-150,00 zł kosz kwiatów na salę widowiskową z okazji 11 Listopada

-104,00 zł kwiaty dla Pani Wizytator

-135,00 zł stroiki świąteczne

-53,00 zł słodkie upominki z okazji świąt

- 1000,00 zł nagrody  dla uczestników I Wewnątrzszkolnego Konkursu Kolęd

-518,00 zł poczęstunek i dekoracje z okazji zabawy walentynkowej

-410,00 zł gimbal ręczny do nagrywania uroczystości przez telefon

-96,00 zł  kwiaty dla uczestników Koncertu Absolwentów

-200,00 zł ofiara na Mszę św. z okazji Jubileuszu

-3634,00 zł materiał i uszycie pelerynek dla Chóru

-491,00 materiały biurowe do sekretariatu

-5000,00 zł dopłata do sztandaru Szkoły

-1200,00 zł świecznik na galę, fotografa

-470,00 zł owoce i napoje

-560,00 tort na Jubileusz

-300,00 zł wynajem sali

-510,00 zł kwiaty na Jubileusz

-180,00 drożdżówki dla dzieci

-3556,00 zł usługa cateringowa

-1092,00 zł nagrody książkowe dla absolwentów i wyróżnionych uczniów na koniec roku

-741,00 zł zakup koszulek dla abiturientów

-100,00 zł kwiaty na koniec roku dla Dyrektora

-150,00 zł opłaty za przelewy i obsługę  konta bankowego

-109,00 zł walizka na akcesoria do sztandaru

22 290,00 zł wydatki

 

Saldo  23. 785 , 00 zł

          -22.290,00 zł

           1.495,00 zł stan końcowy  na 08.09.2023r.

 

Wszystkie kwoty są podawane bez groszy.

Wszystkie rachunki są do wglądu u Skarbnika RR.


 

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek na zakup sztandaru szkoły.

 


 

W dniu 14.10.2022r. w czasie ślubowania, pasowania i Koncertu Absolwentów Rada Rodziców zebrała datki w kwocie 680 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sztandaru.

Dziękujemy.

 


RADA  RODZICÓW
przy Szkole Muzycznej I stopni w Kalwarii Zebrzydowskiej

Drodzy Rodzice!

 1. Serdecznie dziękujemy za wszystkiej wpłaty, życzliwość i okazaną pomoc w roku ubiegłym.
 2. Prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Składka w tym roku wynosi 100,00zł od każdego ucznia, niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny.
 3. Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców (nr konta w zakładce Rada Rodziców) lub bezpośrednio do członków Rady Rodziców.
 4. W ciągu cztero- lub sześcioletniej nauki dziecka w SM zwracamy się do Mamy ucznia z prośbą o upieczenie (lub zakup) 1 ciasta lub ciasteczek.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły prosimy zgłaszać bezpośrednio do nas. Zachęcamy do współpracy w roku jubileuszowym.
 6. Życzymy dzieciom powodzenia, a rodzicom wytrwałości.

 

Nr konta 13 8119 0001 0012 9046 3000 0010


 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: Barbara Drążek tel. 505079814

Z-ca przewodniczącego: Iwona Kurowska –  tel.501148715

Skarbnik: Aleksandra Pasternak – tel.510608036

Sekretarz: Patrycja Mierzwa-Wcisło – tel. 530502958

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jakub Paździorko

Sekretarz: Bernadetta Paleczna

Członkowie komisji:

Kamil Fiołek

Małgorzata Gębala-Pomietło

Małgorzata Wierciak

 

 


 

 

Rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 1. Dziękujemy bardzo serdecznie za wpłaty, życzliwość i zainteresowanie.
 2. Przypominamy, że składka na każde dziecko wynosiła 50 zł ( niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny w szkole).
 3. Dziękujemy Pani Małgorzacie Filek za pełnienie obowiązków przewodniczącej Rady Rodziców, zachęcamy do współpracy, ponieważ we wrześniu wybierzemy nową Radę Rodziców.
 4. Wszystkie rachunki są do wglądu u skarbnika Rady Pani Aleksandry Pasternak.

 

Wpływy:

2900, 00 zł wpłaty Rodziców bezpośrednio na konto bankowe

1750,00 zł wpłaty od Rodziców do Skarbnika (KP)

 4650,00 zł razem   (73% Rodziców uiściło opłatę w minionym roku szkolnym, w roku ubiegłym  60% rodziców, dwa lata temu 92%)

+1358,00 zł pierwsza kwesta na Rok Jubileuszowy w klasztorze oo. Bernardynów

6008,00 zł wpływy w roku 2021/2022

Wydatki:

-315,00 zł bilety wstępu dla uczniów w Centrum Muzyki im. K.Pendereckiego

-120 zł poczęstunek dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela

-130,00 zł kosz kwiatów na salę widowiskową z okazji 11 Listopada

-150,00 zł dekoracje świąteczne

- 702,00 zł usługa transportowa dla uczniów na wyjazd do opery krakowskiej

- 430,50 zł prezenty dla uczestników szkolnego konkursu organizowanego przez Panią Marię Arkusz wiosną 2022

-179,49 zł zakup słodyczy dla uczniów biorących udział w koncertach rekrutacyjnych

-27,80 zł zakup skarbonek na kwestę

-951,00 zł  prezenty dla wyróżnionych uczniów SM  na koniec roku

-360,00 prezenty dla abiturientów

-284,40 zł nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów na koniec roku

-127,84 zł zakup ozdobnych torebek na prezenty dla uczniów na koniec roku

-80,00 zł kwiaty na koniec roku dla Dyrektora

-130,00 zł opłaty za przelewy i obsługę  konta bankowego

3988,03 zł wydatki

 

Saldo 6008,00 zł

          -3988,03 zł

           2019,97 zł stan końcowy  na 22.08.2021r. ( w tym 1358, 00 zł kwesta)

 

 


 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  

Małgorzta Filek – przew. tel. 696 080 801

Iwona Kurowska – z-ca przew. tel. 608 326 668

Aleksandra Pasternak- skarbnik tel. 510 608 036

Barbara Wątroba – sekretarz tel. 597 708 582

 

 Komisja rewizyjana:

Barbara Drążek - przewodnicząca

Bernadetta Żołnierek - sekretarz

Członkowie komisji:

Kamil Fiołek

Anna Malina

Małgorzta Gębala - Pomietło

 

 

 


 

 

                                Rozliczenie wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 1. Dziękujemy bardzo serdecznie za wpłaty, życzliwość i zainteresowanie.
 2. Prosimy o wpłaty w kwocie 50 zł na rok następny, niezależnie od ilości dzieci w szkole.
 3. Dziękujemy Pani Katarzynie Gaurze współpracy, ponieważ we wrześnirze za pełnienie obowiązków przewodniczącej RadyRodziców,  zachęcamy do współpracy, ponieważ we wrześniu wybierzemy nową Radę Rodziców.
 4. Wszystkie rachunki są do wglądu u skarbnika Rady Pani Aleksandry Pasternak.

 

3.550,00 zł wpłaty od rodziców ( 60% rodziców uiściło opłatę, w roku ubiegłym        

                   92% rodziców)

+930,00 zł zwrot od rodziców za zakup podręczników do kształcenia słuchu

4480,00 zł wpływy

Wydatki:

-164,90 zł upominki dla pierwszoklasistów

-128,96zł poczęstunek dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela

-150,00 zł stroiki świąteczne

-500,00 zł nagranie koncertu z okazji Dnia Matki promującego szkołę

-50,00 zł ofiara na Mszę św. w intencji zmarłego Piotra Pępka

-1303,00 zł prezenty dla abiturientów SM

-95,70 zł papierowe torebki na prezenty dla abiturientów

-50,00 zł kwiaty na koniec roku dla Dyrektora

-369,61 zł słodki upominek dla uczniów wyróżniających się w nauce na koniec roku szkolnego

-138,00 zł opłaty za obsługę i prowadzenie konta bankowego

-930,00 zakup podręczników dla uczniów do kształcenia słuchu

3880,17 zł wydatki

Saldo 4480,00 zł

          -3880,17 zł

         599,83 zł stan końcowy  na 20.08.2021r.

 

 


 

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Katarzyna Gaura – przew. tel. 500726 890

Iwona Kurowska – z-ca przew. tel. 501 148 715

Aleksandra Pasternak- skarbnik tel. 510 608 036

Małgorzata Filek – sekretarz tel. 696 080 801

 

Numer konta Rady Rodziców:13 8119 0001 0012 9046 3000 0010

 


 

Informacje od Rady Rodziców

 

 1. Składka na Radę Rodziców co roku wynosi 50,00 zł od każdego ucznia, niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny.
 2. Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców lub bezpośrednio do członków Rady Rodziców.
 3. W ciągu cztero lub sześcioletniej nauki dziecka w SM zwracamy się do Mamy ucznia z prośbą o upieczenie (lub zakup) 1 ciasta lub ciasteczek.
 4. Bardzo prosimy o potwierdzanie odbioru wiadomości sms od członków Rady Rodziców.
 5. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie Szkoły, ponieważ mogą się tam pojawiać informacje od nas.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły prosimy zgłaszać bezpośrednio do nas.
 7. Serdecznie dziękujemy za wszystkiej wpłaty, życzliwość i okazaną pomoc.

 

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

od 03.09.2019 do 31.08.2020r.

Wpłaty:

5.130,00 zł wpłaty od rodziców (92% rodziców uiściło składkę na Radę           

Rodziców)

800,00 zł nagroda dla Chóru za zajęcie II miejsca w konkursie w Myślenicach

5.930,00 zł wpływy na konto

-561,78 zł wydatki gotówkowe (ołówki dla uczniów klas 1, napoje  i ciastka na

                 Wigilię, lampki i stroiki świąteczne)

5.368,22 zł  wpłaty na konto

Wydatki:

5.403,78 zł wszystkie wydatki w roku szkolnym 2019/2020.

 

Wyszczególnienie wydatków:

113,74 zł prowizje za prowadzenie rachunku, opłaty za przelewy

89,70 zł batoniki dla uczniów klas

434,00 zł ramy plastikowe na portrety kompozytorów na korytarzu obok sali 39

123,58 zł kubki, tacki, talerzyki na szkolną wigilię

1.170,00 zł bilety dla uczniów SM na spektakl „Kwiat paproci”

200,00 zł zgłoszenie Chóru na Festiwal Pieśni Chóralnej do Myślenic

700,00 zł wynajęcie autobusu na w/w Festiwal

125 zł poczęstunek dla prowadzącego w czasie Warsztatów Gitarowych w SM

369,61 zł czekolady dla Chórzystów za zajęcie II miejsca, przekąski i napoje na

               Zabawę Ostatkową w SM

135,16 zł pączki i napoje dla uczniów w czasie Zabawy Ostatkowej

552,00 zł podarunki dla abiturientów SM

311,16 zł banery reklamowe SM

703,50 zł podarunki dla uczniów wyróżnionych w roku szkolnym 2019/2020

150,00 zł wieniec na pogrzeb Pana Rafała Baranowicza

226,00 zł kwiaty dla prowadzącej warsztaty „ Jak pokonać tremę”, torebki

                papierowe na podarunki dla abiturientów

 

Saldo końcowe:

5.368,22 zł wpływy

5.403,78 zł wydatki

-35,56 zł
 

Paulina Pacholska
10.06.2024

Daria Iwańska
10.06-14.06.2024

Maria Arkusz
10.06-14.06.2024

Sara Ślemp
04.06-13.06.2024

Bogusław Zięba
03.06-07.06.2024

Aleksander Olszewski
14.05.2024

Dagmara Książek-Lisicka
10.05-10.05.2024
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kalwarii Zebrzydowskiej
wyznaczyła Inspektora
Ochrony Danych, email: iod@sutor.com.pl