Strona główna


 

Ogłoszenie!!

Zajęcia z Panią Elwirą Dąbrowską od 22.10.2021 tj piątek do 29.10.2021 włącznie zostają odwołane.

 


 

Zbliża się Święto Edukacji Narodowej. Pamiętajcie, zgodnie z art. 74 KN,
14 października (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 


 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

zapraszamy na uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klas pierwszych. 


 

 

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim za wpłaty, życzliwość i okazaną pomoc w minionym roku szkolnym. 

Wysokość składaki na fundusz Rady Rodziców co roku wynosi 50,00 zł od każdego ucznia, niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny. Składkę można wpłacać na konto:

Numer konta Rady Rodziców: 13 8119 0001 0012 9046 3000 0010

lub bezpośrednio do członków Rady Rodziców.

Z góry dziękujemy wszystkim za wpłaty.

 

Informacje od rodziców

 1. Składka na Radę Rodziców co roku wynosi 50,00 zł od każdego ucznia, niezależnie od ilości dzieci z danej rodziny.
 2. Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców lub bezpośrednio do członków Rady Rodziców.
 3. W ciągu cztero lub sześcioletniej nauki dziecka w SM zwracamy się do Mamy ucznia z prośbą o upieczenie (lub zakup) 1 ciasta lub ciasteczek.
 4. Bardzo prosimy o potwierdzanie odbioru wiadomości sms od członków Rady Rodziców.
 5. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie Szkoły, ponieważ mogą się tam pojawiać informacje od nas.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pomysły prosimy zgłaszać bezpośrednio do nas.
 7. Serdecznie dziękujemy za wszystkiej wpłaty, życzliwość i okazaną pomoc. 

 

 

 


 

 

                            


 


 

 

 

Drodzy uczniowie i Szanowni rodzice!

Rozpoczynamy uroczyście rok szkolny 2021/2022 w środę 1 września o godz. 16.00  w sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

W programie uroczystości:

Hymn Państwowy / Mazurek Dąbrowskiego

Wystąpienie dyrektora szkoły na temat „ Organizacji pracy szkoły oraz udziału i wsparcia rodziców w edukacji muzycznej ucznia”.

 

Bezpośrednio po uroczystości o godz. 16.45 odbędzie się w sali nr 39 krótkie spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I.

O godz .17.00 również w sali nr 39 odbędzie się zebranie organizacyjne w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć z nauczycielem zajęć

teoretyczno – muzycznych Panem Damianem Błońskim.

 

Zebranie organizacyjne rodziców i uczniów w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć

z Panią Elwirą Dąbrowską klas I-III cyklu sześcioletniego odbędzie się w piątek

3 września o godz. 16.00 w sali nr 39. 

Zebranie organizacyjne uczniów chóru – grupy starszej tj. klas (VC6,VIC6, IIIC4, IVC4)

odbędzie się 2 września 2021 r. o godz. 16.00 – 17.00 w Sali nr 39                                                                             

                                  

Pierwsze zajęcia z nauczycielami instrumentu głównego również mają charakter zebrania organizacyjnego, podczas którego zostanie

ustalony tygodniowy rozkład zajęć.

Prosimy rodziców i uczniów o przybycie do szkoły i kontakt z nauczycielami w dniu i godzinie o której poinformują rodziców w w/w sprawie. 

 

Plan zebrań organizacyjnych nauczycieli gry na instrumentach:

 

Sekcja fortepianu:

Arkusz Maria – fortepian – czwartek 2.092021 r. godz. 17.00 sala nr 38

Iwańska Daria – fortepian – poniedziałek 6.09.2021 r. godz. 16.30 sala nr 42

Osowska Larisa – fortepian – piątek 3.09.2021 r. godz. 16.30 sala nr 37

Vorobets Oleksiy – fortepian -  środa 1.09.2021 r. godz. 17.20 sala nr 37

 

Ostrowska Żaneta – fortepian dodatkowy – poniedziałek 6.09.2021 r. godz. 16.30 sala nr 37

Sadowska Aleksandra – fortepian dodatkowy – piątek 3.09.2021 r. godz. 16.00 sala nr 41

Zagórski Piotr – fortepian i fortepian dodatkowy – czwartek 2.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 37

 

Sekcja instrumentów dętych:

Baran Arkadiusz – saksofon – czwartek 2.09.2021 r. godz. 16.00 sala nr 30

Mruczek Łukasz – trąbka – poniedziałek 6.09.2021 r. godz. 15.00 sala nr 31

Iwan Paweł – akordeon – czwartek 2.09.2021 r. godz. 16.00 sala nr 32

Ślemp Sara – klarnet – czwartek 2.09.2021 r. godz. 16.30 sala nr 31

Tabaczek – Socha Joanna – czwartek 2.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 33

 

Sekcja gitary:

Dawidowicz Justyna – czwartek 2.09.2021 r. godz. 16.00 sala nr 41

Krupski Maciej – czwartek 2.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 40

Mach Karol – czwartek 2.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 42

 

Sekcja instrumentów smyczkowych:

Jopek Elżbieta - piątek 3.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 40

Kociuban Błażej - piątek 3.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 38

Rzazonka Julia - piątek 3.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 32

Stawarska Elżbieta - piątek 3.09.2021 r. godz. 17.00 sala nr 31

 

 

W związku z organizacją pracy nauczycieli pierwszy wstępny szczegółowy plan zajęć teoretyczno-muzycznych i chóru  będzie podany  na stronie internetowej 6 września 2021r.

W związku z panującą pandemią proszę o zachowanie bezpieczeństwa  przestrzeganie dystansu społecznego co pozwoli nam zachować wszystkim zdrowie.

Dyrektor szkoły – Bogusław Ciapa

 

 

 

 

   Sekretariat  nieczynny z powodu urlopu od 26 lipca do 13 sierpnia 2021 roku.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym sekretariat Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej,

będzie czynny od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku w godzinach 9:00-15:00

 


 

                      Lista kandydatów przyjętych do klasy I w zakładce „REKRUTACJA”

 

     


 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z koncertu z okazji Dnia Matki, który odbył się

30 maja 2021 roku w Bazylice OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

                                                            Link do filmu:

https://drive.google.com/file/d/1pdcDsMrBvjckGDKsjAdVSOD1oBiYCqTt/view?usp=sharing

                             Zdjęcia z koncertu na  Facebook.com/MuzycznaKalwaria                               

 


 

                            

 

 

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci

w wieku od 6 do 16 lat.

 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranej specjalności.

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychologicznej dojrzałości dziecka

do podjęcia nauki szkolnej.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE MOŻNA SKŁADAĆ DO 8 CZERWCA 2021 r.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności.

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

odbędzie się 10-11 CZERWCA 2021r.

 

O terminie i godzinie badania przydatności kandydaci zostana poinformowani telefonicznie.


 

                                                                                                   KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, od dnia 31 maja 2021 r.

wszystkie szkoły i placówki oświatowe wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Potwierdzona została informacja, że  w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach artystycznych,

w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych,

jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, nie przeprowadza się tych

egzaminówa roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący

dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

 

 

Szanowni Państwo,

w ślad za komunikatem CEA informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 egzaminy promocyjne i

końcowe nie będą przeprowadzane, a ocenę wystawi nauczyciel danego przedmiotu.    

Zmiana rozporządzenia, regulująca w sposób ostateczny kwestię nieprzeprowadzania egzaminów

promocyjnych i końcowych w roku szkolnym 2020/2021, oczekuje obecnie na podpis Ministra

Edukacji Nauki oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

 

                                                                                                                            Dyrektor szkoły Bogusław Ciapa


 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 28 maja 2021 r. zajęcia teoretyczne odbywają się hybrydowo według harmonogramu podanego przez nauczycieli.

Chór szkolny przygotowuje się do koncertu 30 maja na terenie szkoły zgodnie z planem przekazanym przez uczniów do rodziców. 

Zajęcia z akompaniatorem realizowane są stacjonarnie na terenie szkoły.

Lekcje nauki gry na instrumencie odbywają się zdalnie i po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu głównego raz w tygodniu na terenie szkoły.

 

 


 

 Szanowni Państwo,

Ostatnie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku, w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania,

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w dalszym ciągu ogranicza funkcjonowanie szkół 

artystycznych.

W związku z tym SM I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej  nadal  pracować będzie

w trybie kształcenia zdalnego- online do 28 maja 2021 roku.

 

Przypominamy, że jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachodzi potrzeba zorganizowania zajęć

na terenie szkoły, to jest taka możliwość po uzgodnieniu z nuczycielem przedmiotu głównego. 

 


 

 Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, uczniowie naszej

szkoły kontynuują zajęcia na dotychczasowych zasadach do 30 kwietnia 2021 roku.

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużeniem dotychczasowych obostrzeń w funkcjonowaniu szkół

muzycznych, obecna forma nauki zostaje przedłużona do 25 kwietnia 2021 roku.

 

 


 

 Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną oraz dalszymi ograniczeniami funkcjonowania

jednostek systemu oświaty, mając na uwadze kontynuację zdalnego nauczania w klasach I-III

i działania służące szybkiemu wygaszeniu epidemii co wiąże się z nadzieją szybkiego powrotu

uczniów do normalnej stacjonarnej pracy, SM I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej pracować będzie

w dalszym ciągu w trybie nauczania zdalnego-online do 18 kwietnia 2021 roku.

 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachodzi potrzeba zorganizowania zajęć na terenie szkoły,

to jest taka możliwość po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu głównego.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną  związaną z dużą ilością zachorowań  również na naszym

terenie, Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej mając na uwadze dobro

uczniów i pracowników szkoły w imię solidarności społecznej i wspólnego interesu

walki z koronawirusem od dnia 29 marca do 9 kwietnia 2021 roku będzie pracować wyłącznie

w trybie nauczania zdalnego-online.

                                                                               Dyrektor szkoły Bogusław Ciapa

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z aktualną sytuacją związaną z przebiegiem epidemii SARS-CoV-2 informujemy, że w odniesieniu do szkół artystycznych nie nastąpiła żadna zmiana i utrzymany został w mocy §2b ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. na podstawie którego dyrektor szkoły ustalił inny sposób realizacji zajęć. 

 

Przypominamy:

Wszystkie zajęcia indywidualne z przedmiotów głównych odbywają się zdalnie i raz w tygodniu

stacjonarnie na terenie szkoły.

Jeżeli uczeń z powodów związanych z panującą pandemią nie może być obecny na lekcji stacjonarnej

to w uzgodnieniu z nauczycielem bierze udział w tej lekcji online. 

Jeżeli rodzic zaobserwuje u siebie lub u dziecka objawy które mogą sugerować chorobę zakaźną 

lub kontakt z osobą zakażoną powinien bezwzględnie pozostawić ucznia w domu i korzystać z

lekcji przeprowadzonej online.

Zajęcia z akompaniatorem realizowane są stacjonarnie na terenie szkoły.

Zajęcia chóru i przedmiotów teoretycznych realizowane są z wykorzystaniem metod i technik

kształceniana odległość. 

Wszystkie ww. formy odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym z zachowaniem pełnego czasu

trwania zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem złożonym do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły Bogusław Ciapa

 

   

 

 Szanowni Państwo,

      W ramach prowadzonej przez szkołę rekrutacji są już dostępne wnioski

     o przyjęcie do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022, które można składać

od 1 marca do 8 czerwca  2021 roku bezpośrednio w sekretariacie ( po wcześniejszym rejstracji

telfonicznej)    lub przesłać skanem na aders   e-mail: smkalwaria@interia.pl

                  

                                     Informujemy, że nauka w szkole jest bezpłatna.

 

Wszystkie aktualne i istotne informacje związane z przyjęciem do szkoły znajdą Państwo w zakładce rekrutacja lub pod numerem tel.(33) 877-07-60.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że zostały utrzymane dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół muzycznych I stopnia.

Od 18 stycznia 2021 r. w dalszym ciągu realizujemy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Uwzględniając potrzeby uczniów i informacje, że zajęcia nie mogą być w pełni realizowane w sposób zdalny; realizacja zajęć z akompaniatorem i zajęć zespołów instrumentalnych odbywać się będzie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego na terenie szkoły,

zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć sekcji instrumentów dętych oraz instrumentów smyczkowych.

 

Uczniowie, którzy nie pamiętają godziny przydzielonego akompaniamentu, mogą uzyskać informację u wychowawcy - nauczyciela przedmiotu głównego lub na tablicy ogłoszeń.

  

 

W imieniu Dyrektora i pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pragniemy złożyć wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom

najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia

Życzymy Wam rodzinnego, radosnego doświadczania czasu narodzenia Pańskiego

a w Nowym Roku wielu szczęśliwych chwil i powrotu do świata bez obostrzeń i ciągłych trosk o zdrowie najbliższych.

Niech ten Nowy 2021 Rok płynie Wam jak z dobrze napisanych nut!

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy uczniowie i rodzice!

 • Poniżej podajemy kilka ważnych informacji dot. organizacji pracy szkoły w bieżącym semestrze:
 1. Do 03.01.2021 r. prowadzone będzie nauczanie zdalne.
 2. Od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r. trwać będzie zimowa przerwa świąteczna, natomiast w terminie 02.01.2020 r. – 17.01.2021 r. ferie świąteczne.
 3. 18.01.2021 r. wracamy do szkoły.
 • Śródroczne przesłuchania egzaminacyjne odbędą się w następujących terminach:

28.01.2021 r. – przesłuchania sekcji gitary, godzina 14:00

29.01.2021 r. – przesłuchania sekcji smyczkowej, godzina 14:00

01.02.2021 r. – przesłuchania fortepianu dodatkowego w formie audycji, godzina 16:00

02.02.2021 r. – przesłuchania sekcji instrumentów dętych, godzina 14:00

05.02.2021 r. – przesłuchania sekcji fortepianu, , godzina 14:00

Miejsce i szczegółowa forma przesłuchań podana zostanie tuż po feriach

 • Klasyfikacja śródroczna uczniów odbędzie się 08.02.2020 r.
 • W związku sytuacją epidemiczną i zmianą terminu ferii zimowych Koncert Kolęd zaplanowany jest w Bazylice O. O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 31 stycznia 2021 r. o godz. 16.00. W przypadku utrzymania się aktualnie obowiązujących obostrzeń i przepisów uniemożliwiających zorganizowanie koncertu w bazylice,  koncert opublikowany zostanie na stronie internetowej i facebooku w formie wykonanych nagrań.  Do koncertu zostanie zakwalifikowany  jedynie bezbłędnie wykonany materiał. Szczegółowe informacje przekażą nauczyciele instrumentu głównego.  

 

 


 

 

JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM przy pomocy aplikacji Skype?

--> Instrukcja korzystania z aplikacji Skype

https://support.skype.com/pl/faq/fa11098/jak-rozpoczac-korzystanie-ze-skype-apos-a

 

Aby połączyć się z nauczycielem wystarczy kliknąć w wybrany link

          Za obecnych uznaje się uczniów  połączonych na komunikatorze w formie połączenia wideo,          w pomieszczeniu umożliwiającym samodzielną pracę. Prosimy o dokładne słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela.


-->Zajęcia z p. Justyną Woszczak (Skype) -

Ic4 kształcenie słuchu https://join.skype.com/ddEg3NEp6eUP

IIc4 ks/audycje https://join.skype.com/irnxrkdN9ola

IIIc4 ks/audycje https://join.skype.com/inW5AdwmESkZ

IVc4 ks/audycje https://join.skype.com/nDZoCoF9JaF2

 

4c6 ks/audycje https://join.skype.com/fRtx4LWYd8Jd

5c6 ks/audycje https://join.skype.com/bxCCIlLMhmoA

6c6 ks/audycje https://join.skype.com/pRhnFonGHA2c


-->Zajęcia z chóru z p. Bogusławem Ciapą (Skype)

 

W celu nawiązania połączenia proszę kliknąć na odpowiedni link lub skopiować adres do przegladarki na urządzeniu na którym zainstalowana jest aplikacja Skype i utworzone konto.

 

GRUPA MŁODSZA:

Klasa IV C6 wtorek 16.10 – 16.55 https://join.skype.com/ddy7fxQF9OwM

Klasa II C4 wtorek 17.00 – 17.45 https://join.skype.com/pIRNbGwplhLW

 

GRUPA STARSZA:

Głos I czwartek 16.10 – 16.55 https://join.skype.com/ij06MOML3s7n

Głos II czwartek 17.00 – 17.45 - https://join.skype.com/lRfK414x4CzA

Głos III czwartek 17.50 – 18.35 - https://join.skype.com/jG4xBpvMSF7Q

 


 

--> Zajęcia z Panią Elwirą Dąbrowską - kształcenie słuchu i rytmika 

Klasa I C6

Klasa II C6

Klasa III C6

Zasady kontaktu z Panią Elwirą Dąbrowską są takie same jak w zeszłym roku. 

 

 


 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia

w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1870) zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1389, 1830 i 1859) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

 

Od 26 października 2020 r., przez najbliższe dwa tygodnie, do 8 listopada:

 1. Szkoła została zmuszona wszystkie zajęcia edukacyjno -wychowawcze prowadzić

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online).

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji  w wymiarze godzinowym  takim jak dotychczas.
 2. Nauczyciele teorii przesyłają uczniom stosowny link dostępu do zajęć online za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej, poczty e-mail lub wiadomości SMS.
 3. Nauczyciele przedmiotu głównego nawiązują kontakt i powiadamiają indywidualnie uczniów o sposobie pracy i wykorzystywanym komunikatorze, który musi być uzgodniony z rodzicem lub opiekunem ucznia.
 4. Zajęcia chóru, zespołów instrumentalnych, orkiestry, są prowadzone online według ustaleń poszczególnych nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 5. Obecność uczniów na zajęciach sprawdzana będzie w tradycyjny sposób.
 6. Za obecnych uznaje się osoby połączone na komunikatorze.
 7. Nieobecność może być usprawiedliwiona przez rodzica ucznia za pomocą poczty mailowej szkoły lub kontaktu telefonicznego.
 8. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami zamieszczonymi w Statucie Szkoły.
 9. Jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu L-4 wówczas zajęcia są zawieszone.
 10. Nauczyciele są zobowiązani do ustalenia czasu dostępności na konsultacje dla rodziców, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w zależności od sytuacji również poza godzinami zajęć dydaktycznych).
 11. Wszystkie lekcje, kontakty z uczniami, rodzicami/opiekunami są dokumentowane.
 12. Rodzice proszeni są o wspomaganie uczniów w obsłudze nawiązania i w odbywaniu lekcji online a w przypadku jakichkolwiek problemów o kontakt z sekretariatem szkoły.
 13. Opisany powyżej sposób nauczania może być korygowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej i występujących trudności.

 

 

Dyrektor szkoły

Bogusław Ciapa

 


 

 

 

 

Komunikat dyrektora szkoły

W związku z Komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście informacji ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r.

zawnioskowano o ograniczenie funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystko wskazuje na to, że szkoła zostanie zmuszona do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. informujemy, że od 26 października do 8 listopada zajęcia w szkole muzycznej będą odbywać się w trybie zdalnym.

Zajęcia teoretyczne i chór będą odbywać się będą za pomocą aplikacji SKYPE zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych. Prosimy uczniów nie posiadających ww. aplikacji o zainstalowanie jej na komputerze z kamerą lub posiadanym telefonie.  W poniedziałek na stronie internetowej pojawią się adresy pod którymi uczniowie odnajdą swojego nauczyciela przedmiotu.

Zajęcia indywidualne przedmiotu głównego będą odbywać się również w sposób zdalny, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć  lekcyjnych. Zwracamy się do uczniów z prośbą o kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego celem weryfikacji aktualnego narzędzia prowadzenia zdalnego nauczania.          

   

 

 

 

AKTUALNOŚCI

15
Paź
Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na uczniów 12.10.2021

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 12.10.2021 r.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 12 października 2021 r. zostali w pełni uczniami szkoły. W sali widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia.

Uroczystość poprowadził Pan Dyrektor Bogusław Ciapa wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego – Jakubem Bednarzem . Na początku uroczystości wspólnie odśpiewano Polski Hymn Narodowy. Następnie wystąpili pierwszoklasiści cyklu sześcioletniego przygotowani przez Panią Elwirę Dąbrowską i pierwszoklasiści cyklu czteroletniego przygotowani Pana Damian Błońskiego.  Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przez uczniów ślubowania po którym Pan Dyrektor Bogusław Ciapa dokonał symbolicznego pasowania uczniów wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej" i dotykając smyczkiem prawego ramienia każdego pierwszoklasisty. Po zakończeniu ceremonii Pani Maria Arkusz rozdała wszystkim uczniom upominki ufundowane i przygotowane przez Radę Rodziców.

Na koniec odbył się krótki koncert w wykonaniu uczniów prezentujących sekcje instrumentów działających w naszej szkole :

 1. Filip Kluska z klasy saksofonu Pana Arkadiusza Barana : Alaina Crepina - „ Progressions
 2. Katarzyna Pasternak z klasy wiolonczeli Pani Julii Rzazonki: William Henry Squire - „Taniec chłopski” 20 nr 5
 3. Wiktor Moskwa z klasy gitary Pani Justyny Dawidowicz : Justyna Dawidowicz - „Kulejący blues”.
 4. Krzysztof Czarniak z klasy fortepianu Pani Larisy Osowskiej: J.S. Bacha – „Inwencja dwugłosowa C-dur”

 

Uroczystość zakończył Dyrektor Szkoły życząc pierwszoklasistom zdrowia , sukcesów w szkole
i codziennym życiu.

Zdjęcia z uroczystości znajdą Państwo w zakładce: "Galeria"


02
Wrz
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W środę 1 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKSiT odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Tradycyjnie, w tym szczególnym dniu głos zabrał Pan Dyrektor Bogusław Ciapa. Gorące słowa powitania skierował w stronę uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Dalsza część wystąpienia skierowana była szczególnie do rodziców i uczniów klas pierwszych którego tematem była „ Organizacji pracy szkoły oraz udział i wsparcie rodziców w edukacji muzycznej ucznia”.
Na koniec Pan Dyrektor życzył Nauczycielom oraz Uczniom pomyślnego roku, zrealizowania planów i marzeń,
a Rodzicom dobrej, owocnej współpracy ze szkołą uwieńczonej sukcesami dzieci.


03
Lut
Koncert kolęd #5


03
Lut
Koncert kolęd #5


03
Lut
Koncert kolęd #4


Wszystkie aktualności
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI: