Zdalne nauczanie / Kształcenie słuchu / III c4

Klasa III c4

2020-03-25
Lekcja 1: Gama i triada – Es-dur
2020-03-30
Lekcja 2: Dyktando melodyczno-rytmiczne w tonacji Es-dur
2020-04-01
Lekcja 3: Rozwiązanie dominant septymowych (tonacje durowe)
2020-04-06
Lekcja 4: Gama i triada c-moll
2020-04-08
Lekcja 5: Czytanie nut głosem w tonacji c-moll
2020-04-15
Lekcja 6: Interwały proste – utrwalenie wiadomości
2020-04-20
Lekcja 7: Dominanta septymowa wraz z rozwiązaniem – ćwiczenia
2020-04-22
Lekcja 8: Ćwiczenia rytmiczne
2020-04-27
Lekcja 9: Gamy do 3 znaków przykluczowych – utrwalenie wiadomości

Pokaż
« 1 2 3  »
https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI: