Zdalne nauczanie / Kształcenie słuchu / 1 c6

Klasa 1 c6

2020-03-27
Lekcja 1: Powtórzenie wiadomości
2020-03-31
Lekcja 2: Znaki chromatyczne – krzyżyk
2020-04-03
Lekcja 3: Zadanie z krzyżykiem
2020-04-07
Lekcja 4: Znaki chromatyczne – bemol
2020-04-17
Lekcja 5: Ćwiczenia pisemne z bemolem
2020-04-21
Lekcja 6: Wprowadzenie taktu 5/4 w piosence pt. „Jeśli się zasmucisz”
2020-04-24
Lekcja 7: Poznajemy kasownik. Ćwiczenia rytmiczne w takcie 5/4
2020-04-28
Lekcja 8: Ćwiczenia rytmiczne w takcie 5/4. Interwał sekundy wielkiej i sekundy małej.
2020-05-05
Lekcja 9: Zadania pisemne z sekundą wielką i sekundą małą
2020-05-08
Lekcja 10: Zadania słuchowe z sekundą wielką i małą oraz poznanymi interwałami
2020-05-12
Lekcja 11: Wprowadzenie klucza basowego
2020-05-15
Lekcja 12: Ćwiczenia w kluczu basowym
2020-05-19
Lekcja 13: Ćwiczenia z grupą „ćwierć z kropką-ósemka”
  1. Echo rytmiczne z poznanymi wartościam
  2. Ćwiczenie rytmiczne do zaliczenia na ocenę 27.05 (środa).

 

 

 

Materiały z lekcji i nagrania zostały przesłane na maila klasy I.

2020-05-22
Lekcja 14: Piosenka pt. „Stary niedźwiedź” do zaliczenia na ocenę
2020-05-26
Lekcja 15: Utrwalenie wiadomości o poznanych dźwiękach
2020-05-29
Lekcja 16: Kaligrafia muzyczna – ćwiczenie 130 z „Solfeża elementarnego” Marii Wacholc
2020-06-02
Lekcja 17: Wprowadzenie tercji wielkiej w piosence pt. „Stary niedźwiedź” i tercji małej na zasadzie przeciwieństwa
2020-06-05
Lekcja 18: Wprowadzenie tercji wielkiej w piosence pt. „Stary niedźwiedź” i tercji małej na zasadzie przeciwieństwa
2020-06-09
Lekcja 19: Jaka to melodia? (rozpoznawanie melodii poznanych piosenek tylko na podstawie zapisu nutowego)
2020-06-16
Lekcja 20: Piosenka „Maryna, Maryna” - wprowadzenie trójdźwięku
2020-06-19
Lekcja 21: Interwały inaczej i zagadki słuchowe ( www.learningapps.org)

Kontrast

A A+ A++


https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: biuro.ads2@gmail.com

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI:

mgr Justyna Woszczak - 18.09.2020