https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

W dniu 24.05.2018 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iodms@giga-net.pl

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI:

mgr Daria Iwańska 18.03.2019 r. - 22.03.2019 r.

mgr Dagmara Książek-Lisicka: 19.03.2019 r. - 22.03.2019 r.