Dla rodziców

Numer konta Rady Rodziców:13 8119 0001 0012 9046 3000 0010

https://bip.malopolska.pl/smkalwaria

 

W dniu 24.05.2018 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iodms@giga-net.pl